முயலுங்கள், வெற்றி பெறலாம், உண்மையைப் பேசுங்கள் வளர்ச்சியடையலாம், துணியுங்கள் பாதைகள் திறக்கப்படலாம், வாழ்க்கை என்பது போராடி, தேடித் தான் பெறவேண்டும்.  அருள் சோதிடம். faucibus.
நல்ல மனிதர்களாக,
இரக்கமுள்ளவர்களாக, அன்புள்ளவர்களாக, பிறர் துயரைப் பகிர்ந்து பாருங்கள்.  ஏழையின் இதயக் குமுறல் உங்கள் இதயத்திற்குக் கேட்கும்.    அருள்
Go to content

Main menu:

அன்பு, நட்பு, கருணை, இரக்கம் கொண்ட மக்களாக
உன்னைப்போல் பிறரை நேசி,
நீயும் வாழ்ந்து மற்றவரையும் வாழவை
அது தான் உன் வாழ்க்கை.

Counter

Arulsothidam Arulanandam Deivendran
Via Carlo Martignoni - 6,
6900 Massagno,
Switzerland


Arulsothidam
+41 91 967 67 75  
+41 91 966 20 75 (fax)
arulsothidam@gmail.com

Back to content | Back to main menu